April 6, 2020

สึนามิ (Tsunami) คลื่นแห่งการทำลายล้าง

คนไทยส่วนใหญ่เริ่มรู้จักคลื่นสึนามิในปี พ.ศ.2547 ที่คลื่นสึนามิได้พัดเข้าถล่มกว่า 11 ประเทศ และถูกนับให้เป็นภัยธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความเสียหายอย่างสูงทั้งทรัพย์สินและการสูญเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากจากภัยสึนามิในครั้งนั้น ซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้ เพราะในตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้และความพร้อมในการรับมือดีพอ

ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถทำนายการเกิดล่วงหน้าได้ในทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงยากที่จะสื่อสารกับคนทั่วไปได้อย่างชัดเจน สิ่งที่ทำได้คือการบอกว่าบริเวณไหนมีความเสี่ยง ให้ประชาชนมีการเตรียมพร้อมที่ดีเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนั้น

การเกิดแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ปัจจุบันยังไม่สามารถทำนายเวลา สถานที่ และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การทำความเข้าใจถึงกระบวนการเกิดของแผ่นดินไหวที่แท้จริง จึงเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

สมชัย จิตสุชน

มาตรฐานรายได้ขั้นต่ำ เห็นทุกความสำคัญของรายจ่าย

การใช้เส้นความยากจนมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปี ไม่เพียงพอกับสังคมไทยที่มีรายได้และความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ถึงเวลาหามาตรฐานใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนไทย

00:00
00:00
Empty Playlist