March 2, 2020

เศรษฐกิจแบบนี้ต้องมองตลาดให้กว้าง ไทย-ยูเรเซีย

เศรษฐกิจแบบนี้หากมองแค่ความร่วมมือภูมิภาคอาจไม่พอเสียแล้ว! สินค้าและการบริการไทยมีชื่อเสียงดีในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย แต่ตอนนี้เวียดนามตัดหน้าเปิดการค้าเสรีก่อนเรา

ปลาลูกผสมซิลเวอร์ ดันดาวเด่นเกรดส่งออก

ไทยต้องนำเข้าปลาสวายเนื้อขาว Pangasius Dory จากเวียดนามปีละ 25,000 ตัน ส่วนหนึ่งเพราะรสชาติดี แต่ในบ้านเราเองกลับเพาะพันธุ์ไม่ทันทั้งๆ ที่เรามีศักยภาพมากกว่าเวียดนาม

00:00
00:00
Empty Playlist