January 27, 2020

ชุดตรวจวัดเหล็กในน้ำแบบรักษ์โลก

“มลสาร” คือสารที่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเกือบทุกกิจกรรมที่มนุษย์กระทําทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ล้วนปล่อยของเสียออกสู่บรรยากาศ พื้นดินและแหล่งน้ำ การสะสมของมลสารในสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษในห่วงโซ่อาหารเกินเกณฑ์มาตรฐานสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

รายได้รั่วไหล ท่องเที่ยวไทยมีช่องโหว่

ประเทศไทยติดอันดับประเทศน่าเที่ยว เราก็น่าจะมีรายได้เข้าประเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่เอาเข้าจริงเรามีรายได้รั่วไหลจากการท่องเที่ยวสูงถึง 28.37%

มอง “ไซเบอร์เวียดนาม” รัฐรับคำวิจารณ์ได้แค่ไหน

“เวียดนามเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จ เขายังเลือกที่จะไม่ปิดกั้นการวิจารณ์ในออนไลน์เลย” ถ้าประเทศไทยมีแนวคิดที่จะปิดกั้นการวิจารณ์ อันนี้ก็น่าคิด…

Deep learning ตรวจเบาหวานขึ้นจอตา

การเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) สามารถนำไปประยุกต์เพื่อตรวจจับความผิดปกติของร่างกายได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา หากไม่ได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำ

แผนที่ความเสี่ยงแผ่นดินไหว

“แผ่นดินไหว” มีความประหลาดอยู่อย่าง เมื่อเราคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่ทันไร แรงสั่นไหวก็ทำให้รู้สึกใกล้ตัวขึ้นมาทันที จะไหวอีกเมื่อไหร่หมอดูที่แม่นสุด ๆ ก็ทำนายไม่ได้

ผัสสะ-คนตาบอด

เขาว่าคนตาบอดมี “สัมผัสพิเศษ” ราวกับเป็นพรสวรรค์ที่ทดแทนดวงตาที่มองไม่เห็น แต่แท้จริงแล้วเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างหนัก โดยใช้ผัสสะอื่น ๆ ทดแทน เพื่อการดิ้นรนภายใต้สภาพแวดล้อมคนตาดี

00:00
00:00
Empty Playlist