December 9, 2019

หยุดความหมองของเครื่องเงินด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์

งานวิจัยในบทความนี้ได้พัฒนานวัตกรรม เพื่อรักษาและเพิ่มมูลค่าของเครื่องประดับเงินให้ไม่หมองง่าย ซึ่งจะช่วยคงความสวยงามและง่ายต่อการเก็บรักษาเครื่องประดับเงินเป็นอย่างมาก ถือเป็นการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับขนาดกลางและขนาดย่อมได้เป็นอย่างดี แต่วิธีการจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ภายในบทความนี้

นิทานพื้นบ้านชาติพันธุ์เขมร

จำได้ไหมว่าตอนเด็ก ๆ เราเรียนภาษาอังกฤษจากนิทานตะวันตก อย่าง สโนไวท์ ซินเดอเรลล่า แต่ถ้าบ้านคุณอยู่ติดกับกัมพูชานิดเดียว นิทานพื้นบ้านเขมรก็สนุกและสะท้อนความเป็นอยู่ได้ดีทีเดียว

น้ำมันเซลล์ยีสต์จากใบอ้อย

ถ้างานวิจัยค้นพบว่าสามารถสกัดน้ำมันเซลล์ยีสต์จากใบอ้อยได้ กลายเป็นแหล่งพลังงานมีมูลค่า เกษตรกรจะลดการเผาอ้อยไหม?

ประติมากรรมบนพื้นที่สาธารณะ ศิลปะด้วยเรื่องชุมชน

คลองโอ่งอ่างกลายเป็น Landmark สำคัญของกรุงเทพแห่งใหม่ไปแล้ว เสียงสะท้อนของคนในชุมชนค่อย ๆ สร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน นี่จึงเป็นทิศทางเชิงบวกเมื่อรัฐและชุมชนได้พูดคุยกัน

มิติเวลาของผู้ป่วยอัมพาต ความหมายของเวลาไม่เหมือนวันเก่า

ผู้ป่วยอัมพาตมีการรับรู้ช่วงของเวลาไม่เหมือนกับคนทั่วไป โดยการรับรู้เวลาส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล ทำให้เวลาที่ได้ใช้ด้วยกันมีความหมายสำหรับผู้ป่วย

เปลือกไข่ไม่เหลือทิ้ง เปลี่ยนของเสียให้มีค่าด้วยความร้อน

เปลือกไข่จำนวนมหาศาลจากภาคอุตสาหกรรมมักถูกทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ ทั้ง ๆ ที่ยังมีองค์ประกอบทางเคมีจำเป็นที่น่าจะนำไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าได้

00:00
00:00
Empty Playlist