November 18, 2019

แม่เหล็กประดิษฐ์ช่วยย่อขนาดสายอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณ

บทความนี้เป็นการนำเสนอการออกแบบสายอากาศจากวัสดุไดอิเล็กทริกขนาดเล็กสำหรับพกพา ที่สามารถนำไปใช้งานในเครื่องมือสื่อสาร การลดขนาดที่เล็กลงนี้จะช่วยส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการพกพา สามารถบรรจุไว้ในพื้นที่เก็บขนาดแคบๆได้เช่น กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทีมวิจัยจึงทุ่มเทเพื่อประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อการนำไปใช้งานดีที่สุดและสามารถนำไปใช้งานได้ในทุกที่แม้พื้นที่จะแคบก็ตาม ทำความรู้จักกับวัสดุประดิษฐ์นี้ได้จากบทความนี้

“ผู้สูงอายุทักษะสูง” เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม

“ถึงร่างกายจะอ่อนล้าตามกาลเวลา แต่ทักษะยังคงเฉียบคม” นี่จึงเป็นเหตุผลที่ธุรกิจหลายแห่งยังคงจ้างผู้สูงอายุไว้ในองค์กร และผู้สูงอายุรักที่จะทำงาน

ยิ่งตรวจไว คนไทยยิ่งไกลโรคพยาธิ

น่าตกใจที่คนอีสานเสี่ยงติดโรคพยาธิมากถึง 10 ล้านคน! โดยเฉพาะพยาธิแคปิลลาเรีย (Capillaria philippinensis) ที่อยู่ในเยื่อบุลำไส้ มากับการกินปลาน้ำจืดสุกๆ ดิบๆ

“บางชะนีโมเดล” สู้ภัยน้ำ สู่เกษตรยั่งยืน

ยังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ยังเชื่อใน “เกษตรอินทรีย์” ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับน้ำ คำนวณรอบน้ำ และรักษาความเป็นกลุ่มที่เชื่อไปในทิศทางเดียวกัน

ไทย-กัมพูชา 45 ปีที่พลัดพราก

เมื่อสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนบริบท ก็มักเกิดความเข้มงวดในพื้นที่บริเวณชายแดนแทบทุกครั้ง คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบความสัมพันธ์ จากที่เคยไปมาหาสู่ก็พลัดพรากจากกัน

00:00
00:00
Empty Playlist