November 4, 2019

วัสดุนาโนคอมโพสิตกราฟีนออกไซด์กับการใช้งาน

การหาวัสดุใหม่ๆ ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของนักวัสดุศาสตร์ เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ หรือการนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ๆ ในงานวิจัยนี้ก็เช่นกัน เป็นการพัฒนาวัสดุนาโนคอมโพสิตแบบใหม่ที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ในการวิเคราะห์สารเนื้อแดง หรือแม้แต่การเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพก็ได้ด้วย

แก่แต่กาย เก๋าความรู้ อุตสาหกรรมยานยนต์จ้างผู้สูงอายุมากขึ้น

ผู้สูงอายุพอถึงวัย 60 ปีแล้วมีทางเดียวคือต้องเกษียณจากงานเท่านั้นหรือ ยังมีทางออกอื่นอีกไหมที่ไม้ใกล้ฝั่งจะเลือก เพราะพวกเขามีทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เปี่ยมล้น

เก๊าท์ไม่กลัวไก่ KKU ONE เทรนด์ใหม่ไก่เพื่อสุขภาพ

กรดยูริคต่ำ ไขมันต่ำ คอเลสเตอรอลต่ำ นี่คือนิยามใหม่ของไก่ 3 Low หรือไก่ที่พัฒนาสายพันธุ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค “ไก่ KKU ONE” จากงานวิจัยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

00:00
00:00
Empty Playlist