November 2, 2019

EEC – ลดหรือเพิ่มความเหลื่อมล้ำ?

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) เป็นนโยบายสำคัญของประเทศในฐานะที่เป็นโครงการนำร่อง Thailand 4.0 แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนา EEC อาจเป็นการตอกย้ำความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาที่ไม่สมดุลของประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน

การศึกษานอกระบบไทย – ปัญหาและทางออก

“ทำไมเราต้องเรียนหนังสือ ต้องไปโรงเรียน” ดูเหมือนจะเป็นคำถามยอดฮิตของเด็กจำนวนมาก การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพราะหากคนในชาติได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจะส่งผลให้คนเหล่านั้นเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

00:00
00:00
Empty Playlist