October 26, 2019

การมีบุตรกับความเปราะบางของผู้หญิง

ทำไมในปัจจุบันผู้หญิงจึงไม่อยากมีลูก คุณทราบหรือไม่ว่าทำไม แม้ความเป็นแม่จะนำมาซึ่งความสุขที่ได้ดูแลลูก แต่ในขณะเดียวกันความเป็นแม่ก็ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องยอมสูญเสียโอกาสหลายอย่างในชีวิตไป จนคุณเองก็อาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

00:00
00:00
Empty Playlist