March 27, 2019

นวัตกรรมการสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ ลดขั้นตอน-ต้นทุน เป็นมิตรธรรมชาติ งานขึ้นหิ้งหนุนเข้าห้าง

เคมีอินทรีย์สังเคราะห์เป็นพื้นฐานในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการทำยา เครื่องสำอาง ปิโตรเคมี นักวิจัยจึงต้องใช้ทั้งความรู้และจินตนาการ คิดค้นวิธีการในการสร้างสรรค์ “สารตัวใหม่” ให้เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อนำไปต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม

00:00
00:00
Empty Playlist