FINAL RC เลือดจระเข้-02

การแยกบริสุทธิ์เปปไทด์จากเลือดจระเข้ และอนุพันธ์ของเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อสิวและเชื้อก่อโรคทางผิวหนัง

00:00
00:00
Empty Playlist